Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Surin Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมอบรมเยาชนรักษ์ห้วยเสนง

กิจกรรมอบรมเยาชนรักษ์ห้วยเสนง

วันที่ 18 มกราคม 2561 สนง.ทสจ.สุรินทร์ มอบหมายให้ ส่วนสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมเยาชนรักษ์ห้วยเสนง ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านคอโค ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์

แกลเลอรี่