Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พิธีสักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีสักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมศักดิ์
พิมพ์แต้ม ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.สุรินทร์ ร่วมพิธี
สักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการ
จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสุาพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

แกลเลอรี่