Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Surin Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0

เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายชลอ เหมาะดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง่แวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนการขับเคลื่อน"เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0"

ณ เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดภัยโคกตะเคียน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง พร้อมกับมอบกล้าไม้ไผ่ พะยูง หว้า ยางนา ส้านแดง จำนวน 300 กล้า เพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกไปปลูก