Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายชลอ เหมาะดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดกิจกรรม

"โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563"ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้

เทศบาลตำบลเมืองแก ณ บริเวณพื้นที่รอบหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองม่วง หมู่ 4 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยนายรองรัตน์ จงอุตส่าห์

นายอำเภอท่าตูม เป็นประธาน