Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Surin Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอก โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ โครงการ "1 คน 1 ตำบล ฯ"

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอก โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ โครงการ "1 คน 1 ตำบล ฯ"

จังหวัดสุรินทร์ โดยสนง.ทสจ.สุรินทร์ ประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอก โดรงการ 1 คน 1 ตำบล ฯ ออกไปจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.

เอกสารแนบ

ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร

ขนาดไฟล์:0.62 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง