Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Surin Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ

ขนาดไฟล์:0.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 245 ครั้ง