Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Surin Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศเจตนารมณ์ วันต่อต้านคอร์รัปชัน วันที่ 9 ธันวาคม 2560

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

วันต่อต้านคอร์รัปชั่น

ขนาดไฟล์:1.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 110 ครั้ง