Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 พ.ค. 66

มาตรการเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 223 ครั้ง
3 พ.ค. 66

แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของจังหวัดสุรินทร์ (Do’s & Don’ts)

7 ต.ค. 65

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

7 ต.ค. 65

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

8 ส.ค. 65

ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์ "จำขึ้นใจ" เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดทสจ.สุรินทร์

ประเภทไฟล์: .mp4 ขนาดไฟล์ : 12.73 Mb ดาวน์โหลด: 221 ครั้ง
8 ส.ค. 65

ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทสจ.สุรินทร์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ

ประเภทไฟล์: .mp4 ขนาดไฟล์ : 8.13 Mb ดาวน์โหลด: 220 ครั้ง
31 มี.ค. 65

ระยะเวลาการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 220 ครั้ง
14 ต.ค. 64

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

จำนวนทั้งหมด 36 รายการ
1 2 3 4 5 > >>